تأثیر باقی ماندن تخمک های رها شده از تخمدان در محوطه شکمی بر کیفیت و تغییرات بافتی تخم ماهی آزاد دریای خزر (Salo trutta caspius)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-65-2_009

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

به منظور تعیین بهترین زمانتخم کشی پس از اوولاسیون و فوق رسیدگی تخمک در ماهی آزاد دریای خزر، تخمک ها به مدت 40 روز پس از اوولاسیون در دمای 0/6 ±7 درجه سانتیگراد در حفه شکمی مولدین باقی ماندند. نمونه برداری ازتخمک ها با فواصل 10 روزه و در 4 مرحله انجام شد و تخمک ها با مخلوط اسپرم مولدین نر لقاح داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که میزان چشم زدگی از 6/28 ±90/65 درصد در تخمک تازه اووله شده (10-0 روز پس از اوولاسیون) به 1/34 ±0/67 درصد تخمک فوق رسیده (40-30 روز پس از اوولاسیون) کاهش یافت. همچنین میزان تفریخ از 6/82 ±86/33 درصد تخمک تازه اووله شده به 98% ±49% درصد در تخمک فوق رسیده کاهش یافت. به هر حال میزان ناهنجاری لاروی تا 30 روز پس از اوولاسیون ثابت بود. مطالعه بافت شناسی تخمک تازه اووله شده نشان داد که زرده داری بافت ناهمگن بوده و قطر فضای پری و تیلین تفاوت چندانی نداشت. در حالت فوق رسیدگی، زرده ناهمگن شده در حالی که تغییر در قطر کوریون حاصل شد.همچنین قطر فضای پری وتیلین در نقاط متفاوت بود. به علاوه در طول دوره فوق رسیدگی تخمک تغییری در وضعیت سوراخ میکروپیل ایجاد نشد. این مطالعه نشان داد که بهترین زمان تخم کشی از مولدین ماهی آزاد دریای خزر در دمای 0/6 ±7 درجه سانتیگراد تا 10 روز پس از اوولاسیون بود. اگرچه فوق رسیدگی سبب ایجاد تغییراتی از نظر بافت شناسی در تخمک گردید اما بر روی میکروچیل بی تأثیر بود.

کلیدواژه ها:

تخمک ، اوولاسیون ، فوق رسیدگی ، ماهی آزاد دریای خزر

نویسندگان

معصومه بحرکاظمی

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر- ایران

عباس متین فر

موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران- ایران

مهدی سلطانی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

بهروز ابطحی

گروه بیولوژی دریا، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران