بررسی علل و نوع تغییرات ساحلی منطقه بندر لنگه

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,952

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_189

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

مناطق ساحلی (Coastal zone) یا به تعبیری گستره ای که تعامل نیروهای محیطهای خشکی و دریا در آن تاثیر دارند متحمل تغییرات کوتاه مدت و دراز مدت می شوند. برآیند نیروها و پدیده های زمین شناسی، هیدرودینامیکی و اقلیمی سبب تغییر در موقعیت خطوط ساحلی شده و رژیمهای سواحل پیشرونده و پسرونده نسبت به دریا را پدید می آورند. در این تحقیق سعی شد با ارائه روش بهینه مطالعه این تغییرات و بهره گیری از روشهای GISو RS مناطق ساحلی منطقه بندر لنگه اعم ازعوارض طبیعی و مصنوعی و نیز تغییرات در موقعیت خطوط ساحلی در بازه ای بطول تقریبا ۱۴ کیلومتر از ابتدای بندر کنگ تا بندر گشه در غرب بر روی عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای سالهای مختلف مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد و نقشه های این تغییرات و نقشه مناطق تحت رسوبگذاری و فرسایش در یک بازه زمانی ۲۶ ساله تهیه گردید. نقشه های تهیه شده با پیمایش های صحرایی کنترل و صحت آنها مورد تایید قرار گرفت. همچنین مهمترین عوامل در تغییرات بعمل آمده تعیین شد. در این مقایسه مشخص گردید که بخشهایی از سواحل که در معرض مستقیم امواج دریا و جریانات ناشی از آن بوده اند دچار فرسایش شده اند و پدیده رسوبگذاری در قسمتهایی از سواحل که رودخان هها به دریا می ریزند صورت گرفته است..

نویسندگان

سعید چوپانی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

محمدرضا غریب رضا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

محمود دمی زاده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان