پهنه بندی زیست محیطی سواحل استان گلستان از طریق وزن گذاری ارزش های بوم شناختی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,901

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_144

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

تدوین معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی دریایی رویکردی عملی در ایجاد پشتوانه علمی برای انتخاب مناطق تحت حفاظت در ناحیه ساحلی کشور به شمار می رود. فقدان مناطق تحت حفاظت ساحلی دریای در میان شبکه مناطق رسمی کشور و گرایش به انتخاب این مناطق ضرورت وجود معیارهایی را که همچون یک مدل اطلاعاتی تصمیم گیران را در انتخاب مناطق فوق یاری دهد بیشتر آشکار می سازد . در ا ین مطاله با بررسی معیارهای مشابه در سطح جهان و نهادهای زیربط معتبر بین المللی، به ویژه آیمو و آی . یو .سی. ان. و تجربیات مشابه در داخل کشور، ١٥ معیار اصلی و ٢٣ معیار فرعی که به صورت ارزش گذاری عددی عمل می کند، برای تعیین درجه حساسیت زیست محیطی و به طور غیر مستقیم برای انتخاب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در سواحل شمال کشور با اولویت استان گلستان استفاده شد . نتیجه کاربرد معیارهای فوق توسط کارشناسان ادارات کل محیط زیست استان های ساحلی فایده مندی و اجرایی بودن این معیارها و خالی از پیچیده بودن اطلاعات مورد نیاز را آشکار ساخت . همچنین بر این اساس معلوم شد تالاب گمیشان با اهمیت ترین منطقه ساحلی در استان گلستان است . کرانه های پیرامون دهانه گرگانرود و رودخانه قره سو نیز نیز واجد ارزشهای زیست محیطی بالا می باشند و پیشنهاد می گرددمناطق یادشده عنوان حفاظتی منا سب ارزش های زیست محیطی خود کسب نمایند. بر این اساس تالاب گمیشان واجد ارزش های بالقوه و بالفعل برای کسب درجه پارک ملی ساحلی دریایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نویسندگان

افشین دانه کار

استادیار دانشگاه لرستان – مشاور دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت

محمدرضا وارسته مردای

مدیر بخش GIS سازمان فضایی کشور

سیدابراهیم هاشمی

کارشناس دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست