رابطه حمایت اجتماعی با افکار خود کشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,016

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF02_319

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد یاسوج می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور یاسوج و نمونه ای به حجم 100 ‏نفر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه های حمایت اجتمای فیلپس و افکار خودکشی بک جمع آوری شد. و نتایج تحلیل داده ها همبستگی منفی و معناداری را بین مولفه های حمایت دوستان و حمایت دیگران با افکار خودکشی و حمایت اجتماعی کلی با افکار خودکشی را نشان داد. نتایج تفاوت معناداری را در متغییر افکار خودکشی بین پسران و دختران دانشجو نشان داد. که در دختران دانشجو افکار خودکشی بیشتر از پسران دانشجو می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در متغییر حمایت اجتماعی تغاوت معناداری بین دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد

نویسندگان

آرمین محمودی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج،ایران،ایران

خسرو رمضانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج،ایران،ایران

زینب افشار

دانشجوی دکتری تخصصی رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج،ایران،ایران

مدینه مدنیان

کارشناس ارشد روانشناسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - انیسی، جعفر (1385). بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل ...
 • - اشکانی، حمید. (1381). بررسی همه گیر شناسی خودکشی در ...
 • - ایزدی، صمد. محمدزاده ادملایی، رجبعلی، (1386). مقایسه دانشجویان با ...
 • بخشی پور رود سری، عباس و همکاران (1384)، بررسی رابطه ...
 • - پاول، تروجی، وانرایت، سیمون جی (1377). فشار روانی، اضطراب ...
 • - رضایی آدیانی مرتضی، آزادی آرمان، احمدی فضل الله، واحدیان ...
 • - ستوده، هدایت الله. (1372) آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی ...
 • - ستوده، هدایت الله. (1388) آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی ...
 • - شیخاوندی، داور (1381). « چکیده مباحث مطرح شده در ...
 • - عباس علی، کامکار علی، بررسی عوامل موثر در خودکشی ...
 • - کاویانی، حسین. موسوی، اشرف السادات. محیط، احمد. مصاحبه و ...
 • - محمد خانی پروانه، بهبودی نشانگان افسردگی و آشفتگی های ...
 • - مقدس، شهرام (1380) بررسی زمینه های خودکشی در استان ...
 • - مرادی، علیرضا، اکبری زردخانه، سعید چراغی، فولادوند خدیجه (1388). ...
 • - میر سمیعی، مرضیه و ابراهیمی قوام، صغری (1387) بررسی ...
 • - همتی راد، گیتی. و سپاه منصور، مژگان. (1387) رابطه ...
 • - Beaut trais , A.L. (2001) . clild ado lescent ...
 • _ _ _ _ _ _ _ York, wiley. -Berkman, ...
 • Psychollgy* Rrviw, 48 , 134 - 142Douglas, j-D-(1973).The social me&ning ...
 • -Groleger, u., Tomori, M. , &kocmur, m. (2003).suicidal ideation in ...
 • -Ganster, D.c.& victor, B.(1988).The impact ofsocial support on mental and ...
 • -Ga lo.jm.s anchez. R(2003) prevalenceand factors associated wit suicidal thinking ...
 • - Gibbs, j and martin , w. (1982). St atus ...
 • American Academy of cdlild and A dolescent psy chiatry , ...
 • - Rudd, m.D. (1990) .an integrative model of suicide ideation. ...
 • Stal, m . A (2002) . The assessmen and Prevention ...
 • -Yany , B, & clum, G.A.(2000) _ children dtres leads ...
 • -wellm AN , b.(1988) cThe community Q uestion R e- ...
 • pp. 1-48- inNetworks in tkeG106al village, B wellman (ed) d. ...
 • -wellman, B. (1992) (cwhich T ype of Ti es and ...
 • -wellman, (1999) (_ TheNetwork commun ity: An In troduction)) ...
 • نمایش کامل مراجع