تعیین تعداد بهینه مراکز کنترل کامیونها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 642

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-10-3_004

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق تعیین تعداد برجکهای کنترل کامیونها در بندر امام خمینی به منظور کاهش صف انتظار این کامیونها در مبادی ورودی این بندر میباشد. بنابراین، برای تعیین تعداد برجکهای کنترل مورد نیاز در این مقالهو تحلیل دادهها از تئوری صف استفاده گردید. دادههای لازم برای تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم و همچنین تعیین الگوی ورودی و خدمت دهی به کامیونها از این بندر و بهصورت میدانی، مصاحبه با کارکنان ومسئولان درب ورود و خروج و استفاده از فرم ماهیانه تردد کامیو نها به بندر جمعآوری گردید. با تحلیل دادههای جمعآوری شده مشخص گردید که زمان بین ورود متوالی و زمان ارایه سرویس به کامیونها هر دو ازتوزیع نمایی پیروی میکنند. بنابراین، برای تحلیل این سیستم باید از مدلM/M/2 استفاده کر د. با حل مدل مشخص شد که این سیستم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میباشد و با تغییر در تعداد سرورها تغییراتشدیدی در پارامترهای ارزیابی عملکرد سیستم رخ خواهد داد. بنابراین، تعداد سرورها تا جایی تغییر داده شد که همه پارامترهای ارزیابی عملکرد سیستم به مقدار بهینه خود رسیدند. تعداد 3 سرور به عنوان مقدار بهینه سرورها انتخاب گردید و تغییر سرورها به بیش از 3 عدد تغییرات چشمگیری را در این سیستم بهوجود نخواهد آورد.

نویسندگان

فاروق رئیسی

دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

سیدناصر سعیدی

استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

منصور کیانی مقدم

استادیار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، چابهار، ایران

امیرسعید نورامین

مربی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، خرمشهر، ایران