تعیین حدتحمل مخلوطهای آسفالتی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 625

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-5-4_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

حدتحمل به بیشینه کرنش یاتنشی اطلاق میشود که مصالح میتوانند درآن تعداد بی نهایت سیکل بارگذاری باربرداری راتحمل کنند اگاهی ازمقدارحدتحمل مخلوطهای آسفالتی باعث میشود تا ضخامت لایه آسفالتی بیش طراحی نشود این موضوع به ویژه درروسازی های باعمربالا 40سال به دلیل طرح بهینه ضخامت لایه آسفالتی اهمیت زیادی دارد درچندسال اخیر مطالعات مختلفی توسط محققین برای تعیین حدتحمل مخلوطهای آسفالتی انجام شده است دراین مقاله با استفاده ازآزمایش تیرخمشی چهارنقطه ای حدتحمل انواع مخلوطهای اسفالتی برمبنای معیارکاهش سختی به میزان 50درصد وپارامتر نسبت تغییرانرژی تلف شده مورد بررسی قرارگرفته است همچنین با استفاده ازنتایج حاصل ازاین بررسی و براسس مشخصات مخلوط آسفالتی نمونه های آزمایش شده رابطه ای برای پیش بینی حدتحمل خستگی این مخلوطها پیشنهاد شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمود عامری

دانشیاردانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران

علیرضا خاوندی

دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران