بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_069

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی برابراز وجود دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی91-92 بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهرستان سپیدان که 180 نفر می باشد و تعداد 120 نفر آنها با استفاده از تعیین حجم نمونه آماری مورگان از طریق نمونه گیری تصادفی گزینش شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه ابراز وجود دنگ یولی ،ارنست تی هالبرگ، آلن جی سلمون و ریچارد داف هاس 1985 بوده است. جهت برآوردروایی از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه و برآورد پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب با ضریب کل همبستگی0/80 بدست آمده، انجام گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری MANOVAانجام گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون ابراز وجوددانش آموزان وجود داشته است. آموزش مهارت های زندگی برابراز وجود دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون تاثیر گذار بوده است .

کلیدواژه ها:

مهارت های زندگی ، ابراز وجود ، دانش آموزان دختر اول متوسطه

نویسندگان

زهره ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

شکوه حدادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • - بهرامی احسان ه. بنی هاشمیان ک. 1389. اثربخشی روش ...
  • - جونز 1. 1378. درمان سیستم های خانواده، روشهای جدید ...
  • - حق شناس م ر و همکاران.1388. مهارتهای شیوه زندگی. ...
  • - طارمیان ف.1387. مهارت های زندگی. راهنمای اجرای فعالیت های ... [مقاله ژورنالی]
  • - عمیدنیا ا. 1389. ابراز وجود و میزان سازگاری فردی- ...
  • -Ginter E J. David k.2008 Brooks Contribution to the develop ...
  • - Hashemi F.2007 .Effects of self expression Training on guidance ...
  • -Payizi M. 2006. Effects of self expression Training On Life ...
  • نمایش کامل مراجع