بررسی برخی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر طلاق عاطفی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_417

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

خانواده جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است . منشا جامعه سالم ، خانواده سالم است ، وارد شدن هر آفت و زوال ی به این نهاد و کارکردهای آن ، از امور مهم و شایسته می باشد. یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی ، طلاق عاطفی یعنی همان زندگی های خاموش است . هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر گرایش طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر اهواز بود، روش تحقیق ، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است . نمونه تحقیق شامل ۳۸۴ نفر از زنان متاهل شهر اهواز بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طب قه بندی متناسب انتخاب شده اند. یافته های این تحقیق نشان داد که بین میزان تحصیلات ، فشارمالی ، سرمایه فرهنگی ، محرومیت نسبی و دینداری با طلاق عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

نویسندگان

مرضیه شهریاری

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران