بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه ی بین استراتژی های بازاریابی محیطی و عملکرد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,834

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_194

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

درمحیط رقابتی امروزسازمانها باچالشهای زیادی روبرو هستند محصولات و خدمات جدید تغییرات دراستانداردآنها و همچنین ترجیحات مشتریان به شدت افزایش یافته است بقا درچنین محیطهایی تنها ازطریق بدست آوردن سازمانی برتر امکان پذیر است که لازمه آن توجه به عوامل موثربرعملکرد سازمانی است یکی ازعوامل موثربرعملکرد سازمانی استراتژیهای بازاریابی محیطی است هدف مقاله بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی بازاریابی محیطی برعملکرد سازمانی و بررسی نقش تعدیل گری متغیرپویایی بازار براین رابطه است جامعه آماری 130شرکت حمل و نقل کالا دراستان خراسان رضوی می باشد ازپرسشنامه ی استاندارد برای گردآوری دادهها استفاده شد روایی محتوایی پرسشنامه ازطریق تست خبرگان با کمک اساتید گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و متخصصین صنعت حمل و نقل انجام گرفت روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرارگرفت که ضریب الفای کرونباخ بزرگتر0.6 موید پایایی متغیرها بود تحلیل داده ها ازطریق مدلسازی معادلات ساختاری Sem بااستفاده ازنرم افزار SPSS18 و SMART PLS انجام شد نتایج نشان داد که رابطه استراتژیهای بازاریابی محیطی درجامعه فوق باعملکرد مثبت و معنی دار است درصورتی که پویایی بازار نقش تعدیل گری براین رابطه ندارد

نویسندگان

مهناز اسلمی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ایران

یعقوب مهارتی

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا خوراکیان

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بهام‌زاه، م. م.، و مقرب، س. ش. (1389). ارزش یابی ... [مقاله کنفرانسی]
 • روستا، ا.، داور، و.، و ابراهیمی، ع. (1380. دیریت بازاریابی ...
 • مانیان، م.، اسماعیل‌پور، ر.» و تند کار، ه. (1389. تاثیر ...
 • رصافی، ا.، و زرآبادی‌پور، ش. (1388). بررسی توسعه پایدار حمل ...
 • صاحی، م.ع.، صادقی، غ، و معین‌الدین، م. (1392). رابطه مسئولیت ...
 • دعایی ح. فتحی، ع، بشیخیان، ک. (1385). بازاریابی سبز راهی ...
 • دایی، ح. ا.، وبوزنجانی، ا. ی. (1391). بررسی تاثیر آمیخته ...
 • مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز). فصلنامه ...
 • (مطالعه موردی : مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر ...
 • حاج‌کریمی، ع.، و عزیزی، ش. (1387). مدل عوامل موثر بر ...
 • دعایی، ح. ا.، و بختیاری، ع.(1386). تثیر فرهنگ بازار محوری ...
 • Jaffe, A., Peterson, S., Portney, P., & Stavins, R. (1995). ...
 • _ و اسفنجانی، ح. ع. (1390). ارائه الگوی آمیخته بازاریابی ...
 • Hart, S. (1995). A Natural-Re source-Based View of the Firm. ...
 • King, A. (1995). Avoiding Ecological Surprise: Lessons From Long Standing ...
 • Shrivastava, P. (1995). The Role of Corporations in Achieving Ecological ...
 • Leonidou, L., Leonidou, C. N., Fotiadis, T. A.. & Zeriti, ...
 • Polonsky, M. J., & Rosenberger, P. J. (2001). Reevaluating Green ...
 • Varadarajan, P. R. (1992). Marketings Contribution to the Strategy Dialogue:The ...
 • Menon, A, & Menon, A. (1997). Enviropreneuri al Marketing Strategy: ...
 • Sandstrom, Gunilla, O., & Tingstrom. (2008). Management of radical innovation ...
 • solomon, m., & stuart, E. (1997). marketing(real peopleTreal choice). prentice-hall ...
 • Vlosky, R.. L.K. Ozanne, & Fontenot, R. J. (1999). A ...
 • pride, w., & ferrell. (1995). marketing (concept and strategies). 72-84. ...
 • Lovelock, & Wright, L. (1996). principles of service marketing and ...
 • Zeithaml, V., Bitner, . J., & Gremler, D. D. (2006). ...
 • Banerjee, & Bobby, S. (2002). Corporate Enviro nmentalism: The Construct ...
 • zinkhan, G. M.. & Carlson, L. (1995). Green Advertising and ...
 • Grundey, D., & Zaharia, R. M. (208). sustainable insentives marketing ...
 • Davis, J., Eisenhardt, _ & Bingham, C. (2009). Optimal S ...
 • Jap, S. (1999). Pie-Expansion Efforts: Collaboration Processes in Buyer-Seller Relationships. ...
 • Achrol, R. S., & Stern, L. W. (1988). Environmentl determinants ...
 • Kohili, & Jaworski. (1990). The construct, research proposition, and managerial ...
 • Werneffelt, B. (1984). A Resource-B ased View of the Firm. ...
 • Thompson, j. (1967). Organizationsi n Action. New York: McGraw-Hil Book ...
 • Pitt, M., & M.Tucker. (2008). Performance measuremem in facilities management: ...
 • Dess, G. G., & R.B.Robinson (1984). Measuring Organizational Performance in ...
 • Peattie, K. (1992). Green Marketing: Pitman Longman Group ...
 • Bovee, C., & thill, J. (1992). marketing. McGraw-hill, 5, 44-58 ...
 • Leslie, D. (2007). The missing component in the 'greening of ...
 • the self-catering _ commodation sector. International Journal of Hospitality, 26(2), ...
 • Long, H. H., & Hospitality, I. J. o. C. (1996). ...
 • L6pez-Gamero , M. D., Claver-Cortes, E., & J. FMolina -Azorin. ...
 • Kasim, A. (2009). Managerial attitudes towards environmentl management among small ...
 • Kasim, A. (2007). Corporate env ironmentalism in the hotel sector: ...
 • Bohdanowicz, P., Zientara, P., & Novotna, E. (2011). International hotel ...
 • Dief, M. E., & Font, X. (2010). The determinants of ...
 • AlvarezGil, M. J., Burgos-Jimene, J., & _ _ J. J. ...
 • Holcomb, J. L., Upchurch, R. S., & Okumus, F. (2007). ...
 • Priego, M. J. B., & Aviles-Palcios, C. (2008). Analysis of ...
 • Chan, E. S. W., & Hawkins, R. (2010). Attitudes toward ...
 • March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New ...
 • Henriques, & Sadorsky. (1999). The relationship between environment commitment and ...
 • Walley, & Whitehead (1994). It's not easy being green. Harvard ...
 • Sharma, S., & Vredenburg, H. (1998). Proactive Corporate Environment Strategy ...
 • Francisco, G. R., & Yaiza, d. M. A. C. (2007). ...
 • Kirk, D. (1995). Environmentl Management in hotels. International Journal of ...
 • Porter, M. e., & Vander, L. (1995). Green and competitive: ...
 • Tar, J. J., Claver-Corte, E., Pereira -Moliner, J., & Molina-Azor, ...
 • Chan, E. S. (2008). Barriers to EMS in the hotel ...
 • Hart, S. (1997). Beyond greening. Strategies for a sustainable world. ...
 • Starik, M., & Marcus, A. (200). Introduction to the special ...
 • Miles, M., & Covin, J. (2000). Environmentl marketing. A _ ...
 • Baker, w., & Sinkula, j. (2005). Environmentl marketing strategy and ...
 • Revilla, Elena, Mprieto, I., & Rodriguez, B. (2010). Its relationship ...
 • Cui, A., Griffith, D., & Cavusgil, T. (205). The influence ...
 • Jennings, D. P., & Zandbergen, P. A. (1995). Ecologically Sustainable ...
 • Wixom, B. H., & Watson, H. J. (2001). A empirical ...
 • Magner, N., Welker, R. B., & Campbell، T. L. (1996). ...
 • نمایش کامل مراجع