مقایسه تنوع و ارزش اهمیت گونهای درختان در کلاسههای قطری تودههای راش آمیخته در جنگلهای گیلان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_015

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

به دلیل اهمیت تنوع زیستی در پایداری اکوسیستمهای جنگلی، تنوع گونههای گیاهی و تغییرات آنها در جنگلهای مختلف به طور گستردهای در نقاط مختلف دنیا انجام میگیرد. در این تحقیق تنوع و ارزش اهمیت گونهای درختان در سه کلاسه قطری: قطر کم، قطر متوسط و قطر زیاد درجنگلهای سری یک ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت. جمعآوری دادهها از طریق پلاتهای دایرهای شکل 01 آری و به روش نمونه برداری منظمتصادفی انجام گرفت. در مجموع 01 گونه درختی از 8 خانواده در منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند. در هر سه کلاسه قطری درختان راش بیشترین مقدار ارزش اهمیت گونهای را داشتند. نتایج نشاد داد با افزایش قطر درختان ارزش اهمیت گونهای درختان راش افزایش اما ارزش اهمیتگونهای سایر درختان کاهش یافته بود. درختان ممرز پس از راش بیشترین ارزش اهمیت گونهای را در هر سه کلاسه قطری داشتندکلاسه قطری تأثیر معنیداریP >0/01 بر شاخصهای تنوع گونهای درختان داشت. با افزایش قطر درختان شاخص تنوع و غنای گونهای کاهش، اما شاخص یکنواختی افزایش یافته بود. جنگل مورد مطالعه به شیوه جنگلشناسی تکگزینی مدیریت میشود. باقی گذاشتن تعداد پایههای بیشتری از درختان قطور و از گونههای مختلف در دورههای بهرهبرداری، در حفظ تنوع زیستی و پایداری این جنگلها مؤثر خواهد بود

نویسندگان

فرزام توانکار

استادیار علوم جنگل، گروه جنگلداری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، ش. 1379. بررسی تاثیر بهره برداری بر تنوع زیستی ...
 • اردکانی، م. ر، 1386. اکولوژی. انتشارات دانشگاه تهران، 340 صفحه. ...
 • اسحاقی راد، ج، سیدی، ن. و حسن زاد ناورودی، 1. ...
 • پوربابایی، ح. 1377. تنوع زیستی گونه‌های چوبی در جنگل‌های گیلان ...
 • پوربابایی، ح. و آهنی، ح-، 1383 تنوع زیستی گونه‌های چوبی ...
 • پوربابایی، ح. و رنج آور، ع. 1387. تاثیر شیوه شریجی-پناهی ...
 • توانکار، ف.، بنیاد، ا. و ایرانپرست بداغی، ا. 1392. تاثیر ...
 • توانکار، ف.، محمودی، ج. و ایرانپرست بداغی، ا. 1390. بررسی ...
 • قمی اویلی، ع.، حسینی، س. م، متاجی، ا. و جلالی, ...
 • علیجنپور، ا، اسحقی راد، ج. و بانج شفیعی، ع. 1388. ...
 • قاسمی آقباش، ف. و فتائی، ا.، 1385. بررسی نقش مدیریت ...
 • محمودی، ج.، 1386. بررسی تنوع گونه‌های گیاهان جنگل حفاظت شده ...
 • مصداقی، م.، 1384. بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ...
 • Battles, J., Shlisky, A., Barrett, R., Heald, R. and Allen ...
 • Gajaseni, J. and Jordan, C.F, 1990. Decline of Teak Yieid ...
 • Heinrichs S. and Schmidt W. 2009. Short term effects of ...
 • Huang, W., Pohjonen, V., Johansson, S. Nashanda, M., Katigula, M. ...
 • Jenkins, M. A. and Parker, G.R. 1998. Composition and diversity ...
 • Kanade, R., Tadwalkar, M., Kushalappa, C. and Patwardhan, A. 2008. ...
 • Kenefic, L.S. and Nyland, R.D., 2007. Cavity trees, Snags, and ...
 • Lagner, L. L. and Flather, C. H. 1994. Biological diversity: ...
 • Lindenmayer, D., Franklin, J. 2002. Conserving forest biodiversity. A comprehensive ...
 • Mitchell, R.J., Palik, B.J. and Hunter, M.L. 2002. Natural disturbance ...
 • Moradi, M., Marvie Mohadjer, M.R., Sefidi, K., Zobiri, M. and ...
 • Ren-hui, Q. Han, C. and Li-xin, Z. 2006. Effects of ...
 • Tavankar, F. 2013. Woody Species Diversity and stand types in ...
 • Tavankar, F . and Naseri Khalkhali, M. 2014. Effects of ...
 • Verburg R. and Van Eijk Bos, C. 2003. Effects of ...
 • نمایش کامل مراجع