مطالعه تعدادی از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT10_164

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

فراهم آوردن غذا و مسکن مناسب برای مردم، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و غیره از اهداف هر کشوری است. رسیدن به این اهداف بدون استفاده از ابزار و فناوری های گسترده تر و جدیدتر امکان پذیر نیست . یکی از ابزارهای موثر در این زمینه استفاده از فناوری دورسنجی و بهره گیری از ابزارهای ماهواره ای است . در این مطالعه امکان پذیری تفکیک طیفی کلاس های مختلف در منطقه شهریار و محمد شهر بررسی گردید و بدین منظور از تصاویر ماهواره IRS استفاده شد. با استفاده از نرم افزار IL WIS و ERDAS پردازش های لازم بر روی تصاویر صورت گرفت. به کمک نقشه های خاک، تفسیر ترکیب رنگی کاذب از منطقه وعملیات میدانی 7 کلاس خاک و 17 کلاس گیاهی در منطقه شناسایی شد. جهت ارزیابی خصوصیات طیفی کلاس ها از 27 شاخص طیفی، بررسی های آماری نمونه های آموزشی استفاده شد . نتایج بررسی ها و تجزیه تحلیل ها نشان داد شاخص های ،VI06 ،VI03 ،VNIR2، VI02 و VI21 به عنوان بهترین شاخص ها در تفکیک پذیری طیفی کلاس های مطرح در منطقه مورد مطالعه معرفی نمود . نتایج این تحقیق نشان داد که داده های سنجیده P6 قابلیت تفکیک ارقام مختلف گندم را از بسیاری گیاهان دارد . طی این پژوهش مشخص شد که داده های سنجیده P6 ماهواره IRS قابلیت تهیه این نقشه ها را با دقت مطلوبی دارا می باشد.

نویسندگان

حمید ایران نژاد

عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

پونه پیری

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سید کاظم علوی پناه

استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

بهزاد آزادگان

عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران