بررسی میزان تاثیر استقرار نظام مدیریت در افزایش رضایتمندی کارکنان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,676

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHRD02_025

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1385

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور ارزیابی میزان تاثیر استقرار نظام مدیریت بر رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های 1381 و 1382 در مدیریت منابع انسانی دانشگاه انجام پذیرفت. برای تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت کیفیت ابتدا تعداد 312 پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل گردید. سپس پروژه نظام مدیریت کیفیت سری 9001 نسخه سال 2000 در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به اجرا در آمده و بر اساس عناصر مندرج در الزامات ایزو 9001:2000 آموزشها و مداخلات لازم و از جمله انجام تغییرات مورد نظر در روش های اجرایی، دستور العمل ها ، شناسایی ، ثبت و مستند سازی فرایندهای جاری و سایر الزامات به عمل آمد. پس از استقرار اولیه، سیستم در سه نوبت مورد ممیزی داخلی، پیش ممیزی وممیزی خارجی توسط سازمان گواهی دهنده انجام و پس از اثبات انطباق سیستم با الزامات ایزو 9001:2000 در طی چهارماه تعداد 196 پرسشنامه توسط کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی تکمیل گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در قسمت مربوط به رضایت سنجی از کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی دانشگاه (سوالات عمومی) 11 گزینه طرح گردیده بود که بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده میزان رضایت کارکنان افزایش قابل توجهی نشان داد در ایین رابطه در سه محور – پاسخگویی کافی به سوالات – میزان احساس مسئولیت در قبال انجام کار – وجود فضای مناسب برای انتظار و استراحت – بیشترین رشد میزان رضایت ایجاد شده بود. کمترین رشد میزان رضایت در مورد گزینه – حضور فیزیکی و به موقع مسئول مربوطه در محل کار بود. کلیه افزایش ایجاد شده در میازن کارکنان از سوالات عمومی از نظر آماری معنی دار بودند.

نویسندگان

مژگان حجازی

اداره کل امور منابع انسانی، گروه بهسازی

علی کفاش

دانشگاه علوم پزشکی زنجان