سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,635

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI10_748

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385

چکیده مقاله:

افزایش و پایداری مواد غذایی، امنیت غذایی و ارتقای بهره وری کشاورزی مستلزم استفاده بهینه از نهاده های تولید کشاورزی است که با بهبود دانش، نگرش و مهارت و در کل تغییرات رفتاری کشاورزان در زمینه مدیریت واحد زراعی اثربخش و کارآمد خواهد بود [.1] مدیریت خاک زراعی نظامی پیچیده ای از کاربرد شیوه های مدیریت واحد زراعی در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و پس از آن است که مدیر مزرعه لازم است در راستای توسعه آنها برای بهبود وحفظ خصوصیات خاک، تلفیقی از هر سه مؤلفه دانشی، نگرشی و مهارتی را دارا باشد . توجه به ترکیبی از حیطه های سه گانه رفتار باعث می شود تا پایداری خاک زراعی بیشینه گردد . بنابراین، بهبود وضعیت کیفیت خاک زراعی و در نهایت عملکرد و کیفیت محصول چغندرکاران بدون توجه به یکی از حیطه های رفتاری مذکور به خصوص مهارت آنان در زمینة مدیریت خاک زراعی تضمین و امکان پذیر نخواهد شد . به طور مختصر، بهره برداری بی رویه کشاورزان چغندرکار که اغلب خرده مالک، فقیر و کم سواد هستند، سطح وسیع از اراضی چغندرکاری در طیف گسترده ای از فرآیندهای تخریب خاک در حال زوال است . در این رابطه، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش فنی، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی انجام شده است

نویسندگان

علی اصغر شاهرودی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

محمد چیذری

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

غلامرضا پزشکی راد

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

حسن مظاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران