بهینه سازی مسیر تردد سرویسهای حمل و نقل یک شرکت،با استفاده از خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,009

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-4_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

یکی از راهکارهای استفاده پایدار از منابع، سیستم حمل و نقل ادارات است. امروزه، سامانه های حمل و نقل به صورت دلخواه و با نظر افراد تعیین م یشوند، در حالی که این انتخاب بهینه نیست. بنابراین باید روشی اتخاذ شود که بتوان این مسئله را بهصورت کارآمد مدل کرد. از سوی دیگر در صورتی که تعداد کارمندان در یک شرکت زیاد باشد، فضای جستجوی مسئله افزایش پیدا کرده و استفاده از الگوریتمهای ریاضی مشکل است. به همین منظور در این مقاله سعی شد هاست با استفادهاز یک روش خوشه بندی ساده، فضای جستجوی مسئله را کاهش داده و سپس با استفاده از الگوریتم جمعیت مبنای ژنتیک،مسیر بهینه در هر خوشه برای کارمندان جستجو شود. اما یکی از مشکلات الگوریتم ژنتیک، بکارگیری عملگرهای مناسب با شرایط مسئله است. در این مقاله سعی شد هاست که با بکارگیری عملگرهای تقاطع و جهش مناسب و ابتکاری، شرایط حلمسئله بهبود داده شود و زمان رسیدن به جواب بهینه کاهش داده شود. این الگوریتم در یک قسمت از شهر تهران که اطلاعات آن مربوط به سال 1387 است، بکار گرفته شده است. با استفاده از این الگوریتم توسعه داده شده، مسئله ضمن جوابگو بودن، در تعداد تکرار کمتری نسبت به روش ژنتیک با عملگرهای ساده، به جواب بهینه همگرا شده و دارای آزمون تکرار پذیری بالاتری نیز هست. در نهایت پیشنهاداتی برای نزدیک کردن شرایط مسئله به شرایط واقعی و استفاده از الگوریتمهای جمعیت مبنای دیگر ارایه شد هاست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمید مطیعیان

مسئول مکاتبات، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

محمدسعدی مسگری

استادیار، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

احید نعیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران