انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 850

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

پیش بینی پاسخ روسازیها بر پایه برنامه های بسیار پیشرفته اجزاء محدود، فرصتهای بیشماری را برای ترکیبات پیچیده تحلیل در مهندسی روسازی فراهم کرده است، با این وجود می توان زمان قابل توجه موردنیاز برایانجام تحلیل این مدلها را با کاربرد مدلهای تحلیلی شبکه عصبی مصنوعی حذف کرد. شبکه های عصبی مصنوعی از لحاظ عملکرد، مدلهای بسیار کارآیی هستند که سرعت محاسباتی آنها کاملاً مستقل از پیچیدگی ریاضیاتیالگوریتم ها یا روش مورد استفاده در تهیه مثالهای آنهاست. در این مقاله از نتایج تحلیل اجزاء محدود 624 مدل روسازی بتنی غیرمسلح درزدار، برای انتخاب یک الگوریتم مناسب شبکه عصبی، به عنوان جعبه ابزاریقابل اعتماد برای پیش بینی سریع و دقیق پاسخ روسازی صلب راهها، استفاده شده است. ابزار تحلیلی پیشنهادی، بر اساس نتایج مدل های شبکه عصبی مصنوعی به صورت یک شبکه انتشار برگشتی چهار لایه شامل دو لایه پنهان و لایه های ورودی و خروجی، با تعداد 18 نورون ) 2- 18 - 6( و بکارگیری تابع انتقال حلقوی ) Sigmoid ( بودهکه ارایه رگرسیون 99928 / 0 تاییدی بر قابلیت استفاده از نتایج دقیق حاصل از آن در سایر تحقیقات است. این شبکه امکان دستیابی به مقادیر تنش و اف ت وخیز بحرانی دال روسازی را با کمینه کردن زمان مورد نیاز ایجاد مدل و روند تحلیل، و فراهم کردن توانایی تحلیل همزمان مقاطع گوناگون روسازی به ارمغان می آورد.

نویسندگان

غلامعلی شفابخش

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

حسین نادرپور

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

رضا نوروزی

مسئول مکاتبات، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران