اهمیت گسلهای امتدادلغز در ارزیابی وضعیت لرزه خیزی استان خوزستان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,347

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_ST19

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

مطالعه گسلهای استان خوزستان و بررسی سازوکار زمین لرزه ها با توجه به تحلیل جهت تنشهای وارده بر ساختارهای زمین شناسی منطقه نشان داده است که گسلهای فشاری با امتداد شمال غرب –جنوب شرق نوع غالب گسلهای موجود در ناحیه میباشند . بازنگری شناسنامه گسلهای اس تان خوزستان نشان داد که با توجه به جهت تنش اصلی حداکثر، علاوه بر گسلهای فشاری شناسایی شده دو دسته گسلهای امتداد لغز در گستره استان وجود دارد که یک دسته راستای شمالی - جنوبی و دسته دیگر راستای شمال شرق – جنوب غرب دارند . هر چند در خصوص گسلهای امتدادلغز که ب ر پی سنگ پرکامبرین زاگرس عمل کرده و آن را به بلوکهای تقسیم کرده اند گزارشات کاملی در دست نیست ولی اثبات وجود این گسلها بر اساس شواهد و دلایل ضمنی امکان پذیر است . در این پژوهش با استفاده از عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی انجام شده نسبت ب ه شناسایی گسلهای مذکوراقدام و با توجه به خطواره ها و قرارگیری کانونهای زمین لرزه در مجاورت و یا بر روی خطواره های یاد شده موضوع بررسی و با استفاده از روش قطعی تعیین زلزله طرح مشخصات لرزه ای هر یک تعیین گردیده است . بر این اساس وبه ترتیب در محدوده شهرهای اهواز۲، حمیدیه ۲ ، سوسنگرد ۲ ، رامهرمز ۲ ، دزفول ۱ ، ایذه ۲ و بهبهان ۲ گسل امتدادلغز شناسایی گردیده است . در این مقاله مشخصات گسلهای مذکور و وضعیت لرزه خیزی آنها ارائه و محدوده های مناسب ساخت و ساز در شهرهای یاد شده در استان معرفی میگردد

نویسندگان

محمدحسین قبادی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

عباس چرچی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز