بررسی ترکیب اسیدهای چرب،ویژگی های تغذیه ای،روش های استخراج و کاربردهای روغن دانه کلزا و کنجد

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,166

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHOCHANFOOD02_127

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1392

چکیده مقاله:

دراین مقاله ترکیب اسیدهای چرب ویژگیهای تغذیه ای روشهای استخراج و کاربردهای روغن کنجد و کلزا بررسی شده است استفاده ازروغنهای گیاهی به علت اینکه شامل اسیدهای چرب غیراشباع و انتی اکسیدانهای طبیعی برای جلوگیری ازبسیاری ازبیماریها می باشند توسعه یافته است کلزا یکی ازمهمترین روغنهای گیاهی درسطح بازار جهانی روغنهای خوراکی می باشد بیشترین درصد اسید چرب درروغن کلزا اسید چرب 18:1 سیس به میزان 63/69درصد می باشد همچنین اسیدهای چرب 18:2 سیس و 18:3 سیس با مقادیر 18/72%و7/2% به ترتیب بیشترین میزان را نسبت به سایر اسیدهای چرب روغن کلزا دارند روغن کنجد نیز درمقایسه با تمام روغنهای گیاهی به علت ویژگیهای بالای تغذیه ای ودرمانی کاملا متفاوت است و بطورگسترده درزمینه های درمانی استفاده میشود بیشترین مقدار اسید چرب موجود درکنجد اسیدچرب تک غیراشباع اولئیک C18:1 41/29درصد و چندغیراشباع 41/77%C18:2 می باشد همچنین روغن کنجد دارای بالاترین خاصیت انتی اکسیدانی است که تاثیر آن بستگی به مقدار سزامول و ترکیبات فنولیک آن دارد

نویسندگان

ثمر صحرائی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

کرامت الله رضایی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران