غلظت و منشا هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ایPAHs) دررسوبات ساحلی جزیره خارک خلیج فارس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 754

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICECS01_215

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392

چکیده مقاله:

دراین مطالعه با صورت دادن نمونه برداریهایی ازرسوبات خط ساحلی جزیره خارک اقدام به تعیین غلظت هیدروکربن های چندحلقه ای اروماتیک پیرامون جزیره نموده و مقادیر بدست آمده با غلظت های پیشین مقایسه شده اند میزان غلظت مشاهده شده درمحدوده 9تا1230 نانوگرم برگرم بدست آمد و تمرکز بیشتر درناحیه شرقی را نشان میدهد و دربیشتر نواحی این مقدار کم و بیانگر این است که این مناطق دارای آلودگی کم محیطی هستند دراین پژوهش علاوه برتعیین وضعیت آلودگی رسوبات ازطریق توسعه مجموعه ای ازشاخصها نسبت به تعیین منشا ترکیبات اروماتیک اقدام گردیده است و این شاخصها بیانگر آن است که غلظت بدست آمده ازPAHها بیانگر منشا عمدتا احتراقی هیدروکربن هادررسوبات است که به واسطه فعالیت مشعلهای فعال سطح جزیره که وظیفه سوزاندن گاز ترش همراه نفت را برعهده دارند وارد رسوبات ساحلی جزیره خاک شده است.

نویسندگان

حمیده سادات میروکیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل

ناصر حاجی زاده ذاکر

دانشیار دانشگاه تهران