بررسی پویایی زمانی و مکانی پوشش اراضی تالاب پریشان با استفاده از مدل درخت تصمیم و پردازش تصاویر ماهواره ای

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 18

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-26-1_008

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تالاب ها به عنوان یکی از مهم ترین انواع اکوسیستم های جهان به شدت در حال تهدید می باشند. تالاب پریشان علاوه بر اینکه جزء مناطق حفاظت شده ایران قرار دارد بلکه به عنوان تالاب بین المللی و نیز ذخیره گاه زیست کره نیز شناخته شده است. درک روند تغییرات این تالاب می تواند برای بهبود وضعیت آتی آن بسیار مفید باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر پایش تغییرات پهنه آبی تالاب پریشان در بازه زمانی ۳۰ ساله می باشد. روش بررسی: در راستای هدف تحقیق تصاویر ماهواره لندست برای چهار دوره زمانی ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ به همراه سایر داده های مورد نیاز تهیه گردید. با انجام پردازش های مورد نیاز در نرم افزار ENVI ۴.۷، نقشه های پوشش اراضی تالاب پریشان با بهره گیری از شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی و شاخص تفاضلی نرمال شده آب در قالب روش درخت تصمیم در سه طبقه پهنه آبی، پوشش گیاهی و سایر اراضی استخراج شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در بازه بلندمدت سی ساله (۱۹۸۷ تا ۲۰۱۶) از مساحت ۱۹۶۳ هکتاری پهنه آبی تالاب پریشان تنها ۱۳ هکتار در انتهای بازه باقیمانده است. پایش تغییرات نشان می دهد که پهنه آبی تالاب پریشان نسبت به سال ۱۳۶۶ حدود ۱۹۵۰، نسب به سال ۱۳۷۷ حدود ۳۶۰۵ و نسب به سال ۱۳۸۶ حدود ۲۲۷۲ هکتار کاهش مساحت داشته است. بحث و نتیجه گیری: استفاده از داده های ماهواره ای و تکنیک های سنجش از راه دور به همراه مدل طبقه بندی درخت تصمیم حاکی از قابلیت روش مورد استفاده برای شناسایی و طبقه بندی پوشش اراضی در محدوده های تالابی که پوشش گیاهی و آب درهم تنیده اند، می باشد.

نویسندگان

گل آفرین زارع

دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

بهرام ملک محمدی

دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. (مسوول مکاتبات)

حمیدرضا جعفری

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

احمدرضا یاوری

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

احمد نوحه گر

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.