ساماندهی محوطه مقبره تاریخی گنبد شاطر ساری با تاکید بر هویت ایرانی اسلامی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES12_022

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

چکیده مقاله:

مقبره های تاریخی به صورت فضای زیارتی -تفرجگاهی جایگاه مهمی برای تجدید قوای روحانی و تفریح و گذران اوقات فراغت محسوب میشوند. طراحی محیط و منظر این اماکن باید در راستای معماری اصیل بنا، دارای مفاهیم معنوی و نمادین جهت دستیابی به کمال مطلوب باشد. امروزه طراحی مناظر و فضاهای باز بر مبنای الگوهای مذهبی چندان مورد توجه نبوده و در زمینه طراحی محوطه بناها و مقبره های تاریخی مذهبی که دارای بنایی با معماری ایرانی اسلامی است ، کارچندانی صورت نگرفته است .مقبره تاریخی گنبد شاطر ساری با قدمتی تاریخی مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و محوطه اطراف این بنا، فاقد هرگونه طراحی وبازدید عموم می باشد.این پژوهش با هدف ارائه طرحی جهت هویت بخشی به فضای اطراف این مقبره تاریخی در راستای تاکید بر هویت ایرانی اسلامی بوده تا طراحی متناسب با آن مکان و همخوان با آن جهت جذب توریست صورت گیرد.روش تحقیق از بعد هدف کاربردی ،از بعد ماهیت توصیفی تحلیلی ، گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل منطقی محتوا وکیفی بود. بعدازبررسی کاربری های پیشنهادی وارتباط بین آنها و تحلیل سه گزینه پیشنهادی ، گزینه سوم، به عنوان گزینه برتر انتخاب شده است .در طراحی منظر این مکان ، طرح باغ مقبره یا باغ مزار، طبق اصول و مبانی معماری ایرانی اسلامی ومعماری باغ ایرانی مطرح میشود. ایده وصل ، گذر و اوج در طراحی محوطه اطراف مقبره گنبد شاطر مورد استفاده قرار گرفت . دستاورد این تحقیق ارائه الگویی جهت طراحی فضای اطراف مقبره های مذهبی تاریخی ، مبتن ی بر اصول معماری ایرانی اسلامی و معماری باغ ایرانی است .

نویسندگان

صدرالدین متولی

دانشیار رشته جغرافیا برنامهریز ی شهری، دانشگاه آزاد اسلام ی واحد نور

سیده مطهره حسینی

دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

عباس مسلمی

دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

صدیقه برزگر

دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

سیده محدثه حسینی

دانشجو ی دکتری جغرافیا برنامهریز ی شهری، دانشگاه پیام نور تهرا ن