بهینه سازی فازی-عصبی بانرم افزار متلب درحسابرسی سیستمهای اطلاعات حسابداری دربهداشت، درمان مبتنی بر فرآیند

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_232

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

این مقاله بازتابی در مورد نقش حسابرسی فرآیند و فناوریهای مرتبط در تکامل سیستمهای اطلاعات حسابداری درفرآیندبهداشت و درمان پزشکی ارائه میکند. هدف از این مقاله ، خلاصه کردن ویژگیها، کاربردها، رویکردهای تحلیل وچالشهای کلان داده در جامعه آماری بهداشتی است که در فرآیندسلامتی و پزشکی ویژگی های خاص خود را دارد،مانند ناهمگونی، ناقص بودن، به موقع بودن و طول عمر، حریم خصوصی و مالکیت .این ویژگیها مجموعهای از چالشهارا برای ذخیرهسازی، استخراج و اشتراکگذاری داده ها برای ارتقای تحقیقات مرتبط با سلامت به همراه دارد .برای مقابله با این چالشها، رویکردهای تحلیلی با تمرکز در آموزش سلامت و پزشکی باید توسعه یابد و قوانین و مقرراتی برای استفاده وضع شود .از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تبیین کنند ه آن انجام شده است. این پژوهش به علت استفاده از متد پژوهشی با رویکرد زمینه یابی است .اگرچه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری سنتی نیاز گزارشگری مالی، جمع آوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی مرکزی و تلفیق آنها را برآورده میکنند تا اطلاعات به راحتی توسط تصمیمگیرندگان مصرف شود، اما با در نظر گرفتن ایده انجام حسابداری مبتنی بر فرآیند پزشکی ایجاد نشده اند. سازمان ها همیشه به صورت ضمنی یا صریح به روشی مبتنی بر فرآیند کار کرده اند. پذیرش مدیریت فرآیند به عنوان یک روش مدیریتی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است، و تحول سیستمهای اطلاعات حسابداری را به سمت حسابداری مبتنی بر فرآیند که در مجموعه مدیریت فرآیند پشتیبانی میشود، منطقی نشان میدهد. از جمله مزایای این تکامل می توان به انعطاف پذیری و چابکی در تعریف مجدد فرآیند کسب و کار، توانمندسازی کارکنان ، اجرای نقاط کنترل برای جمع آوری داده ها برای تولید گزارش های بلادرنگ و هشدارهای مربوط به استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی اشاره کرد. تا تصمیم گیرندگان بتوانند به آن عمل کنند.

کلیدواژه ها:

ماتریس عملکرد-بهینه سازی فازی-عصبی -الگوریتم های حسابداری ، بهینه سازی مدیریت فرآیند

نویسندگان

حسین زایری

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد شهرکرد،شهرکرد،ایران

بهاره بنی طالبی دهکردی

هیات علمی دانشگاه آزاد شهرکرد،شهرکرد،ایران