شناسایی عوامل موثر در شکل گیری جزایر حرارتی شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2281

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت و پیدایش شهرهای بزرگ، مسائلی و مشکلات زیست محیطی در شهرها پدید می آید. یکی از اثرات آن، گرم شدن کره زمین است که به عنوان جزایر حرارتی شهری نمود پیدا کرده است . جزایر حرارتی ، منطقه شهری هستند که به میزان قابل توجهی گرمتر از محیط اطراف خود است . هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در شکل گیری و تشدید جزایر حرارتی شهری است . در این پژوهش به دو دسته کلی عوامل موثر در ایجاد جزایر حرارتی پرداخته شد. دسته اول، عوامل غیرقابل کنترل ( اقلیمی و هواشناسی ) و دسته دوم، عوامل قابل کنترل (پارامترهای شهری ) هستند. از عوامل اقلیمی و هواشناسی می توان به تابش خورشید، باد، پوشش ابر، رطوبت خاک و هوا، توپوگرافی و ارتفاع، نزدیکی به سطوح وسیع آب و عرض جغرافیایی اشاره کرد. پارامترهای شهری موثر در ایجاد جزایر حرارتی شهری نیز شامل عواملی همچون کاربری زمین ، پوشش گیاهی ، ابعاد شهر، میزان جمعیت شهر، هندسه شهری ، آلبدو و مصالح ، سطوح نفوذناپذیر، حمل ونقل و گرمای انسانی است . در نهایت با مشخص شدن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده در شهر، راهکارهایی به منظور کاهش اثرات جزایر حرارتی در ۴ دسته کلی استراتژی سبز شهری ، سطوح سرد شهری ، طراحی شهری و توسعه در جهت تهویه شهر و کاهش گرمای ناشی از توسعه ، ارائه شده است .

نویسندگان

سیمین حمزه ای ها

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران.

ملیحه باباخانی

استادیار گروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران