بررسی رابطه بین جو عاطفی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مراوه تپه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_200

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش : هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین جو عاطفی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مراوه تپه بود. روش پژوهش : جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان مراوه تپه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود. که حدود ۱۵۶۷ نفر می باشند. با توجه به تعداد جامعه آماری دانش آموزان پسر متوسطه اول (۱۵۶۷ نفر)، تعداد نمونه آماری این پژوهش برابر با ۳۱۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان مراه تپه بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو عاطفی خانواده برن (۱۹۶۴) و پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (۱۹۹۱) بود. دادهها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش : یافته ها نشان داد که جوعاطفی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموان مقطع متوسطه دوم شهرستان مراوه تپه رابطه منفی معناداری دارند (۰۰۱/۰). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان از طریق بهبود جو عاطفی خانواده و باورهای معنوی به کاهش اهمال کاری تحصیلی کمک کرد.

نویسندگان

ملیحه خسروی

استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی , دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

کمال توغدری

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس

حافظ خوجملی

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس

محسن خسروی

استادیار، گروه کامپیوتر, دانشکده فنی و مهندسی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران