حفاظت از اکوسیستم های آبی و تالاب های مناطق شمال ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_160

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

تالابها یکی از مهمترین اکوسیستم ها در حفاظت تنوع زیستی و ارائهدهنده خدمات متنوع معیشتی و تفرجی نظیرتامین غذا، تغذیهسفرهای آب زیرزمینی، تعدیل شرایط اقلیمی، کنترل سیلاب، و گردشگری طبیعی به جوامع بشری هستند اما کم توجهی به وضعیت تالابها در روند توسعه، این اکوسیستم های آبی ارزشمند را در بسیاری از نقاط با چالشهای جدی مواجه ساخته است. اثرات این روند تخریبی برزندگی انسانها و تنوع زیستی بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا با تدابیر بازدارنده و یا کاربرد شیوه های جدید مدیریتی با دستیابی بهتوسعه پایدار نسبت به حفاظت و احیا تالاب ها اقدام کنند. به طور کلی دو رویکرد در مواجهه با تغییرات محیط زیستی وجود دارد. رویکرداول نادیده گرفتن این تغییرات و ادامه وضع موجود است که نتیجه ای جز تخریب بیشتر محیطزیست در پی نخواهد داشت. رویکرد دیگر،شناسایی این تغییرات از گذشته تاکنون و تدوین برنامه مدیریت محیط زیستی برای کنترل این تغییرات و برنامه ریزی برای بهبود وضعیتمحیط زیست است. بدین منظور، با توجه به اهمیت تالابها به ویژه در مناطق ساحلی شمال کشور و حفظ کارکردها و خدمات آن برایجوامع بشری، تلاش شود تا از این اکوسیستم طبیعی در برابر عوامل مخرب با کمک ارزشگذاری، به کار بردن شیوه های مدیریتی، تعهد بهکنوانسیون رامسر و برنامه مناسب در طرح ها و سیاست های ملی از این موهبت الهی محافظت شود.

نویسندگان

کمال عطایی سلوط

استادیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فاطمه نورانی

دانشجوی کارشناسی اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری