ارزیابی آثار اقتصادی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_104

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهمترین نهاد ملی تحقیقات کشاورزی ایران با چالش تامین منابع مالی و رویکرد نه چندانمساعد سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به تحقیقات کشاورزی مواجه است. بنابراین ارزیابی آثار و فواید اقتصادی و اجتماعی فعالیت-های پژوهشی سازمان، نخستین ضرورت برای اثبات ارزشمندی تحقیقات و مجاب نمودن سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی برای تامینمالی شایسته سازمان خواهد بود. این پژوهش تلاشی در این راستا بود که بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی ۱۲ مرکز تحقیقات و آموزشکشاورزی و منابع طبیعی استانی تابعه این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. برپایه یافته ها، نرخ بازده داخلی مراکز مورد بررسی ۲۸ تا ۷۱ درصد و بیشتر از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه (۱۵ درصد) و میانگین نسبتفایده به هزینه آنها همگی بیشتر از یک و ارزش حال خالص فواید آنها مثبت میباشد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشیمراکز اصفهان، لرستان، خوزستان، کردستان، گیلان، مازندران، جنوب کرمان، زنجان، ایلام، هرمزگان، خراسان جنوبی و قم بیانگر آن است که هر یک ریال سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی آنها به ترتیب ۱۳/۳، ۹/۱، ۷/۷، ۶/۷، ۶، ۵/۸، ۵/۲، ۴/۹، ۴/۹، ۴/۴ و۲/۴ ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد نموده و موجب رشد بهره وری عوامل و افزایش تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی،دام و طیور و... شده و بهتبع افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را به دنبال داشتهاست.این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات کشاورزی است که می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادیکشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

کلیدواژه ها:

ارزیابی آثار اقتصادی ، تحلیل مازاد اقتصادی ، مراکز تحقیقات کشاورزی استانی ، نسبت فایده به هزینه

نویسندگان

نورمحمد آبیارشجاعت زارع

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فاطمه عسگری بزایه

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محرم عین اللهی

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

علی بهرامی

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

حسن اسدپور

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

یعقوب حسینی

عضو هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی