ارزیابی تاثیر حجم نمونه آماری در دقت مدل های تولید سفر (مطالعه موردی: مدل های تولید سفر در شهر تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC19_250

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

شهرهای بزرگ و حال توسعه دارای مدل های سفر پیجیده ای هستند که شامل بخش تقاضا و عرضه است. از آنجایی کهساخت و توسعه مدل های عرضه ساده بوده. با این وجود مدل های تقاضا به داده های ورودی بیشتری نیاز دارند. مطالعاتجامع حمل ونقل (CTS) به طور مشخص به منظور مدلسازی تقاضا انجام می شود. بخش اصلی CTS، پرسشنامه هایسفر خانگی است که از جمله برای شناسایی الگوهای سفر ساکنان استفاده می شود. این مطالعات دارای هزینه هایبسیار بوده و همین عامل اغلب زمان تکرار آن را تعیین می کنند. در بسیاری از شهرها و حتی کلان شهرهاء نمی تواننداین نوع مطالعات را هر چند وقت یکبار انجام دهند. داده های بسیار زیادی جهت ساخت. اعتبارسنجی و بکارگیریمدل ها مورد نیاز است. در این مطالعه به منظور کاهش هزینه CTS، روش کاهش حجم نمچنه جامعه آماری موردبررسی قرار گرفت و برای این منظور مدل های تولید سفر موجود در مطالعات جامع حمل ونقل شهر تهران برای اهدافشغلی، تحصیلی، خرید کالا و خدمات و سفرهای تولیدی هیچ سرخانه با ۸۰، ۶۰، ۴۰ و ۲۰ درصد نمونه اصلی ساختهو دقت مدل ها بررسی شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرحسین فرح بخش

دانشجوی دکتری، گروه حمل ونقل و راه وترابری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

امیرهوشنگ مرادپور

رئیس اداره مطالعات مهندسی حمل ونقل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهر تهران

علی نادران

استادیار، گروه حمل ونقل و راه وترابری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات