اثرکادمیوم بر میزان رشد ماهی رنگین کمان قزل آلا (Oncorhynchus mykiss)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS03_165

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

یکی از فلزات سنگین و یک عامل استرس زای محیطی کادمیوم (Cd) است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند رشد پارامترهای سرمی شرکت دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین اثرات کادمیوم در غلظت های (۱ و ۳ میکروگرم در لیتر) بر روی رشد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم از جمله آنزیم ها، به عنوان مثال آلکالین فسفاتاز ALP))، آسپارتات آمینوترانسفراز ( (AST) آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول و پروتئین کل در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)قزل آلا بود. در فواصل زمانی ۱، ۱۵ و ۳۰ روزه، پارامترهای انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند.در پایان آزمایش عامل وضعیت (K))، رشد خاص نرخ (SGR) و افزایش وزن بدن ( (BWG) کاهش یافت در حالی که نسبت تبدیل غذا ( (FCR) افزایش پیدا کرد. گلوکز در بدن ماهی که در معرض هر دو غلظت Cd بودند در روز ۱۵ افزایش یافت و سپس کاهش یافت . تری گلیسیرید و کلسترول به طور موقت در روز ۱۵ کاهش و سپس افزایش یافت . پروتئین کل ، AST، ALT و ALP به صورت خطی با زمان و غلظت Cd افزایش یافت . این تحقیق نشان می دهد که رشد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی می توانند به عنوان نشانگرهای زیستی در مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی در مورد اثرات آلودگی فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

رشد. پارامترهای بیوشیمایی . کادمیوم. ماهی قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

محمدسعید حیدرنژاد

بخش زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه شهرکرد

مژده خسرویان

ارشد علوم جانوری - دانشگاه شهرکرد