پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها: ارزیابی وضعیت موجود در کتابخانه مرکزیآستان قدس رضوی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNCCONF06_084

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشیتوصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است و ازآنجائیکه کتابخانه آستان قدس را مورد توجه قرار داده مطالعه موردی به شمار می آید. ابزار گردآوریدادههای آن پرسشنامه است. برای بررسی فرآیندهای مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعهدر این پژوهش را کلیه کتابداران ( ۱۱۰ نفر) فعال در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شاغل در اداره خدمات کتابداری، اداره خدمات عمومیو مدیریت کتابخانه دیجیتال تشکیل داده اند که به شیوه سرشماری انتخاب شدند. یافته ها نشان داد میانگین اکتساب دانش از نظر پاسخ دهندگان ۳/۱۴۱ میانگین خلق دانش ۳/۲۹۶ میانگین ذخیره دانش ۳/۶۷۶ میانگین تسهیم دانش ۳/۴۳۷ و نگهداری دانش ۳/۶۱۴ می باشد. با توجه به اینکه میانگین ها بیشتر از ۳ می باشد در نتیجه میتوان گفت وضعیت این متغیرها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین میانگین مدیریت دانش ۳/۴۴۲ که بیانگر آنست که وضعیت متغیر مدیریت دانش بیشتر از ۳ میباشد. در نتیجه میتوان گفت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شرایط مطلوب برای پیاده سازی مدیریت دانش را دارا می باشد زیرا ازوضعیت مطلوب در زمینه مدیریت دانش برخوردار است

کلیدواژه ها:

پیاده سازی مدیریت دانش. اکتساب دانش ، خلق دانش ، ذخیره دانش ، تسهیم دانش ، نگهداری دانش ، کتابداران ، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نویسندگان

زهرا جعفرزاده کرمانی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

زهره خواست

کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی