شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر روشهای تصمیمگیری چند شاخصه (مطالعه موردی: پروژه پردیس تئاتر مشهد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_046

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

از دیرباز در اغلب پروژه های ساختمانی عملیات شناسایی، ارزیابی و ارائه روشهای کاهنده ریسک به طور خودکار و بعضا ناخوداگاه توسط تیمهای مدیریتی و فنی پروژه ها انجام میشد . عدم شناخت و کنترل ریسکها میتواند در گذر زمان پیامدهای منفی در پی داشته باشد. استفاده از تکنیکهای مناسب در تجزیه وتحلیل خطرات موجود در صنعت ساخت و ساز، گام بسیار مهمی در تعیین اقدامات موثر در کاهش ریسک، محسوب میشود. در این پژوهش، با استفاده از ادبیات مروری و استفاده از نظر خبره و کارشناسان، ریسکهای موجود در احداث پردیس تئاتر مستقل مشهد، شناسایی شد و در ادامه به کمک روش AHP فازی معیارها وزندهی شدند و سپس برای رتبه بندی ریسکها از دو تکنیک تصمیمگیریچندشاخصه، تاپسیس فازی و وزن دهی ساده (SAW) استفاده شده است.در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت محدودیتهای واردات و تحریمها، تغییر در نرخ تبدیل ارز و سقوط ارزش پول ملی، تغییر نرخ تورم، کمبود بودجه، تعدیل ناکافی قیمتها، عدم برآورد صحیح هزینه های پروژه، عدم برآورد صحیح برنامه زمانبندی، انتخاب نامناسب عوامل پروژه، از قبیل: پیمانکارو مشاور، عدم تخصیص اعتبار و هزینه ها مطابق برنامهریزی بودجه برای پروژه، افزایش حجم کارها وتحت الشعاع قرارگرفتن اولویتها، عدم درک و پذیرش ریسک از سوی عوامل اصلی پروژه، نوسانات تقاضا (حجم و قیمت) در دسته اولویتهای بالا قرار گرفتند و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

نویسندگان

زینب ضیغمی

کارشناس مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه سجاد، مشهد

میعاد صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد بهینه سازی سیستمها، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه سجاد، مشهد.