بررسی ارتباط بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_048

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد و به این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها میباشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدلهای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شدهاند.نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرکتهای مورد بررسی بین نوع موسسات حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

نویسندگان

سعید شهابی نژاد

حسابرس ارشد

سیده معصومه هاشمیان

دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان