اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا در جیرهای با منبع روغن حیوانی بر آنزیم های کبدی سرم ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcalifer)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMIWR02_116

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به بررسی اثر تغذیه ای لسیتین سویا و سطوح مختلف چربی حیوانی در جیره بر فعالیت آنزیم های کبدی سرم در ماهی باس دریایی آسیایی (Latest calcarifer با میانگین وزن اولیه ۵۰/۳۶ ± ۷/۹۶ گرم در یک دوره ۶۰ روزه پرداخته شد. در مطالعه حاضر ۳ جیره ی با سطوح پروتئین و انرژی تقریبا یکسان (۴۵) پروتئین و ۱۵ کیلو ژول بر گرم (انرژی از ترکیب ۲ منبع روغن ضایعات حیوانی با سه سطح صفر ۲ و ۴ ٪ لسیتین سویا ساخته شد. برای این منظور جیره های آزمایشی به صورت جیره ۱ روغن حیوانی) جیره ۲ روغن حیوانی + ۲ (لسیتین) و جیره ۳ روغن حیوانی + ۴ لسیتین) فرموله شد و در پایان دوره آزمایشی اقدام به خون گیری و جداسازی سرم و بررسی آنزیم های کیدی سرم ماهیان مورد مطالعه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده افزودن لسیتین سویا اثر مثبتی بر آنزیم های کبدی نداشته است به طوری که بیشترین میزان آنزیم ALP و AST در تیمار ۲ درصد لستین مشاهده شد (۰/۰۵>p). ولیدر میزان ALT تغییری مشاهده نگردید (۰/۰۵

نویسندگان

محمد ثابت زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

سیدمحمد موسوی

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

منصور طرفی موزان زاده

استادیار گروه آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سازمان اهواز ایران

محمد ذاکری

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

آناهیتا رضائی

دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران