بررسی راهکارهای نوین اجرایی در جهت شناخت و تعالی سطح دانش ، نهادینه سازی شاخص ها و عناصر بنیادین ساختارهای فرهنگی و سیاسی جامعه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 338

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF04_142

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در دهه پیش رو به منظور افزایش و ارتقاء بینش مخاطبان جهت شناخت مفاهیم و اصول سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی آنچه در مقوله « دانش رسانه ای» مطرح می گردد ، آشنایی و آموزش مهارت های مفید جهت برقراری ارتباط تعاملی ، دوسویه و آگاهانه با رسانه های جمعی همراه با نگاهی دقیق، نقادانه ، موشکافانه و تحلیلی به پیام های ارسال شده از فرستندگان رسانه ای ( بصورت های نوشتاری، دیداری و شنیداری) است. بدین سان در این مقاله با بهره گیری از رویکردهای توصیفی این پرسش مهم و اساسی مطرح میگردد که سواد رسانه ای بعنوان ابزاری بسیار مهم جهت شناخت و درک بیشتر مخاطبان از مفاهیم ، چگونه می تواند در تفهیم بهتر اصول ، مبانی و اطلاعات مربوط به توسعه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی موثر باشد؟ نتایج به دست آمده با توجه به بررسی ویژگی های شخصی مخاطبان از یک سو و مولفه های موثر در افزایش شناخت و ارتقاء سواد رسانه ای از دیگر سو نشان می دهد که یکی از اصول مهم تقویت فرایند و شناخت توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه ایرانی ، افزایش و ارتقای سواد رسانه ای مردم است تا رسانه های جمعی بتوانند کارکردهای مطلوب خود را در این زمینه ارایه و ادامه دهند و به افزایش آگاهی شهروندان یاری رساند . همچنین ارتقای دانش و سواد رسانه ای می تواند منجر به نقش آفرینی بهتر رسانه های جمعی گردد. . در دهه پیش رو رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری توانمند میتوانند نقش بی بدیل در فرهنگ سازی در مقاطع سنی نوجوانان و جوانان داشته باشند و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری رسانه های جمعی پر مخاطب ، جهت نهادینه کردن اصول فرهنگ صحیح و قانونی در جامعه گردند. ، لذا تحقیق و بررسی در خصوص راهکارهای اجرایی جهت اعتلای سطح سواد رسانه ای و استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی در جامعه صورت پذیرفت و نتایج نشان داد اکثریت جامعه آماری ، ۸۰ درصد؛ میزان نقش تعیین کننده رسانه های جمعی بر ارتقای سطح علمی ، فرهنگی و سیاسی مخاطبان هدف در جامعه را زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.. با توجه به سیر تحولات در جهان و گذر از جامعه اطلاعاتی و ورود به عصر ارتباطات ، افزایش سواد ، آگاهی و دانش رسانه ای مخاطبان از جمله الزامات مهم و اساسی رسانه ای برای تحقق جامعه ای پژوهش محور است. جامعه پژوهش محور ، مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش دائمی و ارتقاء سطوح آن برای شهروندان است. دسترسی همه شهروندان ( مخاطبان ) به آموزش های موردنیاز و ارتقاء آن آموزش ها ، سرمایه گذاری در جهت تولید بهینه محتوا و اشاعه علوم ، دانش و افزایش سطح سواد و فرهنگ رسانه ای جامعه ، راهبردی موثر و تعیین کننده در پیمودن مسیر توسعه پایدار ، مبتنی بر پژوهش است. آموزش ماندگار و دایمی در جامعه فرهنگی به این معنی است که روند رو به رشد یادگیری در جامعه نوجوان اهمیت یافته است و نیز باید به تسهیل و ترویج آموزش به روز در مقاطع سنی نوجوانان و جوانان اندیشید. آموزش از نگاه و دیدگاه سنتی به معنای کسب علم و دانش بود. امروزه این نوع معنا به نوع ، نگاه و روند فراگیری مهارت های اصلی جهت عضویت در جامعه اطلاعاتی ، تولید محتوا ، دانش و تکمیل قوای شناختی تحول یافته است ، بنابراین ارایه آموزش به روز، مطابق با عرصه جهانی ، یکی از فرایندهای اصلی جامعه دانایی است. فناوری های اطلاعاتی وارتباطاتی ابزارهایی نوین را برای تسهیل فرگیری آموزش فراهم آورده اند . برای درک فرصتهای جدید ، به مطالعه الگوهای جهانی آموزشی نوین و طرح های فنی و حرفه ای برای تامین آموزش نیاز داریم . اصطلاح جوامع آموزشی ( یادگیرنده ) بیانگر نوع جدیدی از جوامع است که محدودیت های مکانی و زمانی جهت کسب و ارتقاء دانش سازمان یافته ، دیگر در آن اعمال نمی شود. یکی از وظایف جامعه یادگیرنده وآموزشی ، تفکر و بازاندیشی در پرتو دستاوردهای مربوط به کنش های اجتماعی مستتر در تولید و انتقال دانش ، انتشار عمومی دانش و یا به عبارت دیگر نقش آموزشی رسانه های جمعی و ارتقای سطح فرهمگف دانش و سواد رسانه ای مخاطبان در جامعه یادگیرنده است. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی اهمیت بهره گیری از ظرفیتهای مدیوم ها ، کاربرد و کارکردهای رسانه های جمعی در ارتقای فرهنگ و سواد رسانه ای به منظور تحقق جامعه آموزشی ، فرهنگی و پژوهش محور خواهیم پرداخت.

نویسندگان

نوید دهقانی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ، دانشگاه پیام نور ، تهران غرب ، ایران