بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور بی دانه سفید در دوره(۲۰۵۰-۲۰۲۰) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری برونداد مدل) HADCM۳مطالعه موردی: ایستگاه گلمکان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 199

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAS-2-3_005

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1401

چکیده مقاله:

از اثرات عمده تغییر اقلیم، تاثیر آن بر میزان تولید محصولات کشاورزی می باشد. انگور یکی از محصولات مهم استراتژیک باغی کشور می باشد. در پژوهش ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل و حداکثر) و بارش براساس مدلHadCM۳ در دوره پایه و آینده نزدیک (۲۰۲۰-۲۰۵۰) براساس سناریوهای RCP ۸.۵و RCP۴.۵ استخراج و با روش عامل تغییر ، ریزمقیاس شدند سپس از داده های روزانه دما (حداقل، حداکثر) بارش، ساعت آفتابی، رطوبت ایستگاه وداده های خروجی ریزمقیاس شده با به کارگرفتن شبکه عصبی پرسپترون در نرم افزار Matlab۲۰۱۸a عملکرد انگور برای آینده شبیه سازی شده است. نتایج مدل اقلیمی افزایش دما و کاهش بارندگی در آینده نسبت به دوره پایه را نشان می دهد. افزایش دمای حداکثر در سناریوهای RCP۴.۵ وRCP۸.۵ به ترتیب ۷/۲ و۲/۳ درجه سانتی گراد و در دمای حداقل به ترتیب۸/۱ و ۹/۲ درجه سانتی گراد برآورد گردیده است. همچنین بارش سالانه در سناریوهای RCP۴.۵ و RCP۸.۵.به ترتیب ۳۰ و ۴۹ درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت. نتایج شبیه سازی عملکرد انگور در آینده تحت هر دو سناریوی RCP۴.۵ وRCP۸.۵ نشان داد که حداقل عملکرد به ترتیب ۷/۲ و۰۴/۲ و حداکثر عملکرد ۳/۲ و ۳ تن در هکتار. و بطور میانگین عملکرد ۵۴/۰و ۸۶/. تن در هکتار کاهش پیدا خواهد نمود. با توجه به یافته های این تحقیق که نشان از کاهش قابل توجه عملکرد انگو دارد، پیشنهاد می شود از برنامه ریزی های لازم توسط سازمان های مرتبط در خصوص استفاده از گونه های سازگار با کم آبی و یا از محصولات جایگزین استفاده گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد علیزاده

گروه علوم محیطی پژوهشکده انگور وکشمش ملایر ایران/کارشناس سازمان هواشناسی خراسان شمالی ایران

ایمان بابائیان

سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

حمید نوری

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه ملایر ؛ایران

محمد علی نجاتیان

دانشیار،دکتری باغبانی، عضو هیت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین،ایران