تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مندی مشتریان و رفتار مصرف کنندگان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_019

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر و رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مندی مشتریان و رفتار مصرف کنندگان ؛ روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دریافت کنندگان خدمات صاحبان کالا و سرمایه گذاران از منطقه ویژه اقتصادی قشم در سال ۱۳۹۹ می باشند که شامل شرکتهای فعال استفاده از خدمات می باشد ۴۵۰) شرکت ) با استفاده از جدول مورگان؛ حداقل تعداد نمونه حدود ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سنجش تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی زمانی (۱۳۹۲) و پرسش نامه رفتار خرید مصرف کننده (کیم؛ ۲۰۰۸) و پرسش نامه رضایت مشتری بود؛ نتایج تحلیل نشان داد که عناصر محصول و قیمت بیشترین تاثیر و عناصر ترویج و توزیع به ترتیب کمترین تاثیر در انتخاب خرید مشتریان داشتند؛ از بین عناصر آمیخته بازاریابی ، عنصر محصول قوی ترین و عنصر توزیع ضعیف ترین رابطه را با رفتار خرید دارا میباشد.

کلیدواژه ها:

عناصر آمیخته بازاریابی خدمات ، رضایت مندی مشتریان ، رفتار مصرف کننده

نویسندگان

امین اله رونما

دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه علوم تربیتی و روان شناسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

حسن هگذر

گروه علوم تربیتی و روان شناسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.