بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تراز پیشبینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,039

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تر از پیش بینی سود پر تقسیم سودعملیاتی مدیریت موسسه بررسی می شود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیهفرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات دربازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دستیابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسهاز امتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که ازسوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۰ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریقرگرسیون به روش اینتر وبا نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بینساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری دقیق تر از پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتیمدیریت موسسه رابطه معنادار وجود دارد.

نویسندگان

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران