مقایسه نظام مدیریت دانش شهرداری مشهد در تطبیق با الگوهای بلوغ مدیریت دانش

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

92

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_213

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به جایگاه ویژه مدیریت دانش در سازمانهای امروزی محققان بسیاری به ارائه الگوهای بلوغ مدیریت دانش پرداخته اند. هر چند که از جنبه های مختلف بر بسیاری از این الگوها ایراداتی وارد شده و بررسی هایی در مورد آنها انجام شده است؛ اما این بررسی ها به طور عمده موردی بوده و در دامنه محدودی از الگوها انجام شده است. از این رو و به منظور پوشش این خلا، اطلاعات مربوط به الگوهای مختلف مورد مطالعه عمیق و کیفی قرار گرفته، ضمن ارائه طبقه بندی الگوها بر اساس ویژگی هایی، همچون: میزان انعطاف پذیری، ساختار/ توالی بلوغ، تمرکز بر ذی نفعان مختلف و جامعیت در نواحی کلیدی؛ این موارد در غالب سه دسته ویژگی عمومی، ساختاری و کاربردی/ قابلیتی قرارگرفته و موارد مورد اشاره در دسته کاربردی/ قابلیتی به عنوان الزامات کلان الگوهای بلوغ دانش معرفی شده اند. در نهایت با مقایسه نظام مدیریت دانش شهرداری مشهد در تطبیق با الگوهای بلوغ مدیریت دانش مطرح ، نتایج تحلیل و پیشنهادات و الزاماتی ارائه شده است که می تواند در راستای توسعه الگوهای بلوغ مدیریت دانش در شهرداری مشهد راهگشا باشد.

نویسندگان

ملیحهضمانی مقدم
ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد

سیدعلیحسینی
سیدعلی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد

بنت الهدیمسعودی
بنت الهدی مسعودی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، مسئوول امور شهرسازی، شهرداری مشهد

حسیننورانی
حسین نورانی

کارشناسی علوم سیاسی،کارشناس آرشیو و انتشار تجارب مطالعاتی، شهرداری مشهد