بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در شهرداری مشهد

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

43

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB10_099

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیتهای آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطهملزم به جبران آن باشند. مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیربوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برایشفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریقارزش های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند. با توجه بهاهمیت نقش مسئولیت اجتماعی در شهرداری مشهد در این مقاله به بررسی مبانی نظری و پیشنهادات برای مدیرانبرای بهبود وضعیت مسئولیت اجتماعی افراد سازمان پرداخته ایم

نویسندگان

رضاصاحب هنر
رضا صاحب هنر

کارکنان شهرداری مشهد

غلامرضانیکپور
غلامرضا نیکپور

کارکنان شهرداری مشهد

قاسمزرهاشمی
قاسم زرهاشمی

کارکنان شهرداری مشهد

طیبهغنی آبادی
طیبه غنی آبادی

کارکنان شهرداری مشهد