طراحی واحد یادگیری با رویکرد تعاملی برای آموزش موضوع تبادلات گازی پایه دهم تجربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE01_037

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مقاله حاضر که به شیوه کیفی تهیه شده، به بررسی مدل طراحی واحد یادگیری با رویکرد تعاملی برای آموزش تبادلات گازی درس زیست شناسی دوره دوم متوسطه پرداخته است. در ابتدا اهمیت و ضرورت پرداختن به طراحی واحد یادگیری در دورس زیست شناسی ذکر گردید. پس از آن رویکردهای تعاملی و ساختن گرایی مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه طراحی آموزشی درس کارورزی ۳ و ۴ دانشگاه فرهنگیان بر گرفته از مدل طراحی E۵ است، درس تبادلات گازی از کتاب زیست شناسی پایه دهم تجربی انتخاب شد و نمونه طراحی براساس این مدل انجام گرفت. در بخش نتیجه گیری به محاسن اجرای طراحی واحد یادگیری برای این فصل که شامل تدریس لذا بخش، ایجاد توانمندی در دانش آموزان، کار گروه و از بین رفتن رقابت ناسالم، پایداری یادگیری و طراحی دقیق با استفاده از نقشه ذهنی و تصویری انجام شد. پیشنهاد می شود مدل طراحی این رویکرد در بین معلمان زیست شناسی آموزش و پرورش گسترش یابد.

نویسندگان

عبدالله رئیسی

دکتری اکولوژی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا)س(، اهواز، ایرا ن

فائزه کایدی

دانشجوی کارشناسی دبیری زیست شناسی ، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا)س(، اهواز، ایران

معصومه شمایل راد

دانشجوی کارشناسی دبیری زیست شناسی ، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا (س)، اهواز، ایران