ارزیابی ردپای کربن، بومشناسی و انرژی سنتز فتوکاتالیست کربن نیترید گرافیتی با دیدگاه کاربرد صنعتی و تصفیه پساب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_103

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

چکیده مقاله:

کربن نیتریدگرافیتی (g-C۳N۴ ) از جمله به روزترین فتوکاتالیستهاست که از نظر سهولت ساخت، عدم استفاده از ترکیبات غیرقابل تجزیه در ساختار خود و نیز راندمان بالا، از جمله فتوکاتالیستهایی با پتانسیل تولید و بهره گیری در مقیاس صنعتی محسوب میگردد. از سویی استفاده از ترکیبات نوآرا، بدون توجه به تبعات محیط زیستی آنها، منطبق بر نگرش توسعه پایدار نیست. در مطالعه حاضر برای نخستین بار ارزیابی ردپای کربن، بوم شناسی و انرژی سنتز فتوکاتالیست g-C۳N۴ صورت پذیرفت. از اینرو، جهت ویژه سازی مصرف انرژی از روش CED، ردپای کربن از روش GGP و ردپای بومشناسی از روش EP استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد سوختهای فسیلی تجدیدناپذیر (۹۵ %/۷۵)، منبع اصلی تامین انرژی سنتز g-C۳N۴ بود که %۹۹/۷۶ از انتشارات کربن حاصله را به خود اختصاص میداد. همچنین آنالیز ردپای بوم شناختی نیز نشان داد که انتشار کربن با ۹۷%/۰۷ مهمترین عامل مخرب بومسازگانی حاصل از سنتز این فتوکاتالیست محسوب میگردد. بر مبنای نتایج بدست آمده میتوان بیان داشت که بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر و جایگزینی آنها با منابع فسیلی، میتواند نقش موثری در کاهش پیامدهای محیط زیستی حاصل از سنتز g-C۳N۴ ایفا نماید. نتایج حاصل از این مطالعه میتواند به عنوان راهبردی مقدماتی در زمینه ارزیابی تبعات محیط زیستی ترکیبات نوآرا محسوب گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محسن نوروزی

استادیار گروه علوم و فناوری زیستی، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

هاجر آبیار

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران