وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه های اجتماعی و روان شناختی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAMS-9-34_005

تاریخ نمایه سازی: 24 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر فعالیت­های منابع انسانی بر عملکرد سازمان است. در این راستا، تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی نیز به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمانی و همچنین به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان فعالیت­های منابع سازمانی و عملکرد سازمان، مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران دانشگاه لرستان هستند که به روش تصادفی ساده اقدام به نمونه­گیری از میان آنها شده است. پرسش نامه، ابزار اصلی جمع­آوری داده­ها بوده است. تحلیل داده­ها بیانگر اهمیت فوق­العاده فعالیت های منابع انسانی در سازمان است؛ بدین ترتیب که فعالیت­های منابع انسانی بر عملکرد سازمان، تاثیر داشته و بر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی سازمان نیز تاثیر می­گذارد. بعلاوه، سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی نیز از این قابلیت برخوردارند که بر عملکرد سازمانی تاثیر گذارند؛ ضمن اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی نقش میانجی را نیز در رابطه میان فعالیت­های منابع انسانی و عملکرد سازمانی ایفا می­کنند.

نویسندگان

طیبه امیرخانی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

رضا سپهوند

استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

محسن عارف نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان