بررسی قابلیت اطمینان لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی تحت اثر خوردگی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE08_008

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

چکیده مقاله:

اولین قدم برای داشتن یک شبکه توزیع ایمن، ارزیابی واقع بینانه از خطرات مانند زمین لرزه و خوردگی در چنینسیستم هایی است؛ این امر، تنها با استفاده از روش های احتمالاتی ناشی از عدم قطعیت های زلزله و ظرفیت خط لولهحاصل می شود. قابلیت اطمینان، معیار عملکرد سیستم خط لوله زیرزمینی در نظر گرفته می شود که برای تامین خدماتکافی به مشترکین، اتصال بین منبع و نقاط تقاضا باید تامین شود. در این مقاله به بررسی تغییرات قابلیت اطمینان لرزه ایخط لوله تحت اثر خوردگی طبق چارچوب ارائه شده، پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که خوردگی و زلزله تاثیر قابل توجهیبر قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب دارند مخصوصا در شبکه با عمر طولانی و در نظر گرفتن این دو خطر، برای حفظ ایمنیو سلامت شبکه خطوط لوله، حیاتی و مهم می باشد.

نویسندگان

فرشته موسوی راد

دانشجوی دکترای پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

افشین کلانتری

استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله