تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت بحران در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMLMSD01_032

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تبیین رابطه یادگیری سازمانی در مدیریت بحران در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر شیوه گرداوری داده ها و نوع رابطه همبستگی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان و اعضای در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی ( ۲۰۲ نفر) می باشد که بر اساس فرمول کوکران ۱۳۲ نفر از کارکنان و اعضای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش پرسشنامه مدیریت بحران جهرمی ۱۳۹۰ و پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶ می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین یادگیری سازمانی و مدیریت بحران در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی ارتباط معنادار ومثبت می باشد همچنین در خصوص رابطه مدیریت بحران با یادگیری سازمانی نتایج نشان می دهد که ۱۳ درصد از تغییرات واریانس مدیریت بحران در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی تحت تاثیر یادگیری سازمانی تبیین می شود. در نتیجه مدیران و سیاست گذاران در اورژانس ۱۱۵ باید توجه خاصی به عامل یادگیری کارکنان و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی دانش آفرینی داشته باشند و ضمن ارتقای مدیریت شرایط بحران کارکنان برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمانی در جهت بهبود سازمان گام بردارند

نویسندگان

تقی رحمتی

کارشناس ارشد مدیریت بحران. معاون اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بجنورد،

سید عباس آل طه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، مسئول امور عمومی اورژانس ۱۱۵ استان خراسان شمالی