ارزیابی ریسک تولید پوشش اکسترنال پلی اتیلن برای لوله های فلزی به روش FMEA(مطالعه موردی شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF11_142

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

چکیده مقاله:

هزینه های حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی در سال های اخیر به صورت وسیعی مورد تحقیق قرار گرفته و به صورت مکتوب جمع آوری شده است که این امر به روشنی ثابت می نماید که بار اقتصادی ناشی از این حوادث و بیماری ها، بر روی افراد، شرکت ها، خانواده ها و حتی بر جامعه چشمگیر و قابل توجه است. تجزیه وتحلیل حوادث و ارزیابی ریسک به منظور دست یافتن به مراحل ایمن تر و با قابلیت اطمینان بالاتر صورت می گیرد و البته ارزیابی ریسک با روش های متفاوتی ارائه می شود. روش ارزیابی ریسک بکار گرفته شده در این تحقیق، روش تجزیه وتحلیل شکست ”عوامل شکست“ و آثار آن “FMEA” می باشد که در سال ۱۳۹۹ در شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به انجام رسید. روش تحقیق به این صورت است که ابتدا با توجه به مطالعات و پرسش های انجام شده از کلیه افراد درگیر در کار، به رتبه بندی و عدددهی به خطرات در فرم های مربوطه و محاسبه RPN منجر گردید. خطراتی که بیشترین RPN را دارا بودند اولویت بندی شده و با توجه به تکنیک FMEA، افراد شرکت کننده در این ارزیابی، برای هر خطر مقادیر مختلفی را پیشنهاد دادند که درنهایت از عددهای مختلف میانگین گرفته شده و از حاصلضرب احتمال وقوع ریسک در میزان اثر ریسک و میزان تماس فرد با خطر، عدد ریسک RPN حاصل شد. با مقایسه عدد ریسک به دست آمده طبقه بندی ریسک انجام و راهکارهای کنترلی در این زمینه ارائه گردید؟

نویسندگان

آرش هادی رمکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، موسسه آموزش عالی مهراروند، آبادان، ایران

آنوش سادات امینی نسب

استادیار گروه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، موسسه آموزش عالی مهراروند، آبادان، ایران