ارزیابی رضایتمندی شهروندان از میزان تحقق عدالت و حقوق شهروندی در توزیع خدمات شهری(نمونه مطالعاتی: مناطق پنج گانه شهرداری رشت)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU07_0535

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

چکیده مقاله:

رشد افسارگسیخته ی کلان شهر و مهاجرت دائمی از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها ، نیاز به تبیین تکالیف و حقوق جدید متقابل شهروند و نهادهای حکمروای شهری را ضروری ساخته است. این پدیده باعث شده است تا عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی از توجه مجموعه مدیریت شهری به خصوص در کلان شهرها مغفول بماند. لذا، پرداختن به مولفه های تاثیرگذار در حقوق شهروندی مانند مبحث حکمروایی خوب شهری ، برای سازمان دهی بهینه ی فضای درونی کلان شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. حکمروایی خوب شهری به این معناست که توزیع مناسب کاربری ها، امکانات و خدمات در سطوح مختلف شهری به گونه ای باشد که ساکنان با کمترین حس تبعیض و اعتراض نسبت به احقاق حقوق خود مواجه گردیده و استفاده صحیح از خدمات شهری به شکل مطلوب فراهم باشد. از این رو، در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و مبانی نظری در حوزه های شهروندی ، حکمروایی خوب شهری ، عدالت اجتماعی و فضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از آن به تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان شهر رشت از توزیع خدمات شهری در شش بخش ایمنی و امنیت، بهداشتی، زیباسازی، رفاهی و اجتماعی، حمل ونقل و دسترسی و نظارتی به تفکیک مناطق پنج گانه ی شهرداری رشت با استفاده از اطلاعات مستخرج از پرسشنامه، پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.

نویسندگان

وحید فیض خواه

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -