ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک های بانکی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-6-14_001

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

رقابت ، یکی از موضوع هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی ، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم ، دلیلی بر ضرورت اندازهگیری ریسکهای بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانک های پذیرفته شده در بورس ، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسکهای مهم بانکی بررسی شده است. ریسک های مدنظر ریسکهای نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به عنوان متغیر وابسته ، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی ، ارتباط منفی و معناداری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معناداری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.

نویسندگان

حسن گلمرادی

عضو هیات علمی موسسه آموزش بانکداری ایران

زریر نگین تاجی

استادیار شهید بهشتی

سیاوش گلزاریان پور

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

پرنده نیری

کارشناس ارشد