ارزیابی رفتار لرزه‌ای سدهای خاکی توسط نرم‌افزار تفاضل محدود و بررسی شرایط گسیختگی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,114

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_285

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار FLAC نسخه 4 ، به بررسی رفتار دینامیکی سد خاکی پرداخته می‌شود. در این راستا ابتدا تاثیر نوع مدل کردن مقطع سد از دیدگاه مراحل ساخت و برای ارتفاع‌های متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس اثر نگاشت زلزله و اثر ارتفاع بر پاسخ دینامیکی و رفتار لرزه‌ای سد در برابر نگاشت زلزله‌های طبس, ناغان و سان‌فرناندو بررسی شده و در نهایت مسألة پایداری لرزه ای سدهای خاکی در بعضی از شرایط فوق به‌شیوة شبه‌استاتیکی و با استفاده از روش تعادل حدی مورد تحلیل قرار گرفته است و در انتها نیز دو مطالعة موردی برای بررسی صحت نتایج ارائه شده است.

نویسندگان

بابک ابراهیمیان

دانشجوی ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمود وفائیان

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان