پایداری مغارهای سنگی حفاری شده در شرایط رژیم تنش تکتونیکی به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 300

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITC12_072

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

بسیاری از مغارهای بزرگ در اعماق زیاد به منظور ذخیره سازی نفت و گاز (LPG) ساخته میشوند. این مغارها اکثرا نزدیک به سواحل و بنادر جایی که که شرایط زمین به طور معقول مناسب می باشند، ساخته شده اند. در بعضی مناطق بسته به شرایط زمین شناسی و تکتونیکی، تنش افقی خیلی بالا بوده و پایداری مغار را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی پایداری مغارهای بزرگی میباشد که در توده سنگهای با تنش افقی بالا حفاری شدهاند و مقدار K0 آنها نزدیک به 3 میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد با انجام حفاری مرحلهای در سومین بنچ یا پله از مغار، تنش اعمال شده در سقف از مقدار مجاز فراتر رفته و پایداری مغار را به مخاطره می-اندازد. همچنین گسیختگی هایی در شاتکریت از نوع کششی نزدیک به مرزهای بین بنچه ای حفاری شده مشاهده گردید.

نویسندگان

بابک ابراهیمیان

دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک، موسسه مهندسین مشاور ساحل،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

علی نقی دهقان

دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ساحل،

مرتضی جوادی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ساحل،