آقای دکتر علی نقی دهقان

Dr. Ali Naghi Dehghan

Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388117)

17
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی