تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,418

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPERSIANGOLF01_090

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1390

چکیده مقاله:

شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه ای متشکل از شش کشور عربی تولید کننده نفت یعن ی عربستان ،کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان می باشد که در سال 1981 تشکیل شده است . البته ضرورت همکاری وهمبستگ ی درکشورها ی عر بی خل یج فارس از دهه 70 میلادی موردتوجه این کشورهابوده است که در ای ن خصوص اقداما تی هم از سو ی این کشورها انجام شد .ولی به دلیل اختلافات داخلی واختلافات نظر میان ای ن کشورها این امرمیسر نشد. با پیروز ی ا نقلاب ایر ان ترس در م یان رهبران این کشورها فزونی گرفت ولذا آنها بر آن شدند که در قالب ی ک پیمان جمعی متشکل از شش کشور عر بی وبا کنار گذاشتن ایران وعراق گرد هم آیند. شروع جنگ ایران و عراق هم فرصت مناسب را در اخ تیار آنها قرار دادکه با درگ یرشدن ایران وعراق در جنگ آنها دست به تاس یس این سازمان بزنند. بالاخره این سازمان در سال 1981 و با تدابیر امریکا و شش کشور مذکور بالاخص عربستان تاسیس شد. حال این سوال مطرح است که چه علل و عواملی منجر به تأسیس این سازمان شد؟ مفروض این مقاله این است : در تأسیس این سازمان منطقهای عواملی چون پیروزی انقلاب اسلامی، شروع جنگ ایران و عراق، اشغال افغانستان توسط شوروی و ....دخالت داشتند. از همه این دلایل مهمتر پیروزی انقلاب اسلامی است که علت اصلی تأسیس این شورا بود.

کلیدواژه ها:

خلیج فارس ، شورای همکار ی خل یج فارس ، ایران ، امریکا ، انقلاب اسلام ی ، جنگ ایران وعراق ، پرونده هسته ای ایران ،

نویسندگان

عنایت اله یزدانی

استادیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفه

زهرا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان