بررسی تاثیر مشارکت در ورزش های تفریحی برکیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNEO-3-10_001

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی به علت  قرار داشتن این قشر در معرض عوامل استرس­زای محیطی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش، مدل­سازی ساختاری در تاثیر مشارکت در ورزش ­های تفریحی با نقش واسطه ­ای سبک زندگی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو می ­باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل، ۲۷۷۴ نفر از معلمان (زن، مرد) منطقه آزاد ماکو بود، که با روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه­ای۳۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده­ها از پرسش­نامه استفاده شد. با توجه به نتایج، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار بودند. برای شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل­سازی معادلات ساختاری AMOS۲۰ استفاده شد. یافته ­ها نشان داد، تاثیر معنی­دار مشارکت در ورزش ­های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو تایید شد، همچنین نقش میانجی­ گری سبک زندگی با مشارکت در ورزش ­های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان  منطقه آزاد ماکو ، تآثیر معنی­داری داشت.  بصورت کلی می­توان اذعان داشت ، ورزش در ارتقای کیفیت زندگی نقش مهمی دارد. از این رو تدوین  برنامه­ های  مناسب  برای بهبود  مشارکت در ورزش ­های تفریحی و کیفیت  زندگی  معلمان  پیشنهاد می­ شود.

نویسندگان

سجاد پاشایی

دانشجوی دانشگاه تبریز

سجاد قدمی

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فریده خداپسند

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایران.